Portfolios > Tableware

White on White Wine Flutes
White on White Wine Flutes
slip cast porcelain
2014