Portfolios > Houses / House Pillows

House Pillow with Flowers
House Pillow with Flowers
soda fired screenprinted porcelain
2014